Europrim

Relokacje - Transfery Maszyn & Linii Produkcyjnych

 • Przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu transferu
 • Organizacja całego niezbędnego zaplecza (wózki, dźwigi, niezbędny personel)
 • Rozmontowanie maszyn oraz przygotowanie do transportu (przygotowanie dokumentacji opisowej ułatwiającej ponowny montaż)
 • Przewiezienie we wskazane miejsce oraz ponowny montaż. Jeśli istnieje potrzeba to: organizacja firm podwykonawczych niezbędnych do uruchomienia – wentylacje, klimatyzacje, geometria maszyn, prace geodezyjne itd
 • Przygotowanie maszyn do odbiorów końcowych.

 

Relokacje Maszyn i Linii Produkcyjnych

Konstrukcje

 

 • Projektowanie, wykonanie rysunków oraz niezbędnych obliczeń
 • Wykonanie i dostarczenie (malowanie proszkowe lub natryskowe w miejscu montażu)
 • Montaż (spawanie lub skręcanie – także prace na wysokości)

Budowa Maszyn i Urządzeń

 • Wykonanie projektu mechanicznego, elektrycznego i pneumatycznego
 • Budowa maszyn i urządzeń w zakresie: stanowisk montażowych, maszyn nietypowych pod proces klienta, narzędzi pod istniejący osprzęt klienta i przyrządów specjalnych
 • Projekt i wykonanie maszyn od pomysłu do finalnego dostosowania w zakładzie klienta

 

Automatyzacja Linii i Stanowisk Pracowniczych

 • Automatyzacja procesu z wykorzystaniem robotów współpracujących i przemysłowych (Hans Robot, Universal Robots, KUKA, ABB, FANUC, OMRON)
 • Modernizacja maszyn i urządzeń pod procesy logistyczne i magazynowe z użyciem „traceability” oraz wykorzystaniem systemów wizyjnych i skanerów kodów
 • Wykorzystanie robotów do zautomatyzowania takich stanowisk jak: aplikacje pick and place, paletyzacja, depaletyzacja, obsługa maszyn CNC, stacje spawalnicze.

 

Retrofity Maszyn i Urządzeń, Wsparcie Utrzymania Ruchu

 • Retrofit maszyn i urządzeń już istniejących wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów i/lub wymagań klienta – wykonanie wraz z odpowiednią dokumentacją
 • Wsparcie utrzymania ruchu w pełnym zakresie mechaniki, elektryki, automatyki, pneumatyki i hydrauliki

 
 

Retrofit Maszyn i Urządzeń
Warsztaty Produkcyjne

Warsztaty Produkcyjne

 

 • Produkcja, projektowanie i dostawa części zamiennych do maszyn produkcyjnych od pojedynczych sztuk do 100 000 detali
 • Hartowanie, cięcie (laserem, plazmą, wodą), gięcie, drążenie itd.
 • Dostawa materiałów produkcyjnych do zakładów produkcyjnych (stal, blachy, półprodukty chemiczne itd.)

 

Elektryczne Usługi Wykonawcze

 • Projekty techniczne
 • Montaż systemów rozdzielczych, stacji transformatorowych, sieci N/N i S/N
 • Modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • Wynajem specjalistycznego sprzętu i transportu
 • Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne dla przemysłu
 • Iluminacja budynków i budowli
 • Montaż  instalacji odgromowych
 • Elektronagrzew betonu

 

Elektryczne Usługi Wykonawcze
Systemy transportowe

Systemy Transportowe

 • Projektowanie i dostawa systemów transportowych
 • Wykonanie systemów pakowania, ważenia lub rozpoznawania optycznego wybranych elementów układów automatyki
 • Wykonanie, remonty i serwis przenośników zgrzebłowych
 • Zakres działalności – systemy transportu w elektrociepłowniach, fabrykach produkcji AGD, przemyśle spożywczym, automotive, surowcowym itd.